Table of Contents

צרו קשר

גב' אדוה כהן:  advac@savion.huji.ac.il

שעות עבודה: יום א' 14.30-11.30, ימים ב'-ה'  10:00 - 13:00,

טלפון: 02-5883616,  או  romance.studies@mail.huji.ac.il

דוד

תואר בוגר

 התוכנית שלנו לתואר בוגר כוללת קורסים העוסקים בכל התקופות ומקיפים ספרות איטלקית, תיאטרון, קולנוע, היסטוריה, כמו גם תרבות איטלקית-יהודית. המטרה היא להקנות, במהלך הלימודים לתואר, ידע ספרותי ובלשני כמו גם היכרות עם התרבות האיטלקית. קורסים נוספים בבלשנות ובהיסטוריה של השפה האיטלקית יעמיקו את הידע בתחומים אלה.

 בכוונת התוכנית ללימודים איטלקיים גם לפתוח קורסים ייעודיים בתרגום, בפרשנות ובהיסטוריה של האמנות, ועוד. תוכנית הלימודים מציעה מגוון קורסים העוסקים בחקר ההיסטוריה האיטלקית, בהיסטוריה חברתית אירופית, בהיסטוריה ותרבות של יהודי איטליה, בשפות יודו-איטלקיות, בספרות משווה, בתיאוריה של הספרות ובלימודי תרבות.

 התוכנית ללימודים איטלקיים שמה לה למטרה להקנות שליטה בשפה ברמה הגבוהה ביותר וכן להביא את הסטודנטים לכדי היכרות והערכה מעמיקים ביותר עם הספרות והתרבות האיטלקים. 

למידע אודות תכנית ומבנה הלימודים לחץ כאן.

לתכנית הלימודים לשנת תשע"ז לחץ כאן.